Om

Välkommen till Hörselsnäckan


Hörselsnäckan är en oberoende audionommottagning med lång erfarenhet och bred kunskap inom hörselvården.


Företaget grundades 2009 av mig, Anna Kennryd, legitimerad audionom.

Vid starten var mottagningen belägen på Liregatan 2 i Ystad.

Tre år senare, hösten 2012, flyttade mottagningen till  Jennygatan 17 i Ystad.


Februari 2013 anställdes Annika Carlsson, legitimerad audionom.


I oktober 2018   utökar Hörselsnäckan med ytterligare en mottagning på Fågelsångsgatan 29 i Helsinborg. Carina Nilsson, legitimerad audionom anställs.


Januari 2023 påbörjas avvecklingen av mottagningen i Helsingborg pga minskat kundunderlag och ökad konkurrens. 


Hörselsnäckan arbetar både mot Region Skåne med den auktoriserade rehabiliteringen och lyder då under Region Skånes regelverk, samt med den privata delen där vi erbjudet det som ligger utanför Region Skånes regelverk.


Hörselsnäckan arbetar med allt inom hörselområdet:

Diagnostisering (hörselundersökningar) både på den egna mottagningen och som extra personal vid behov på andra kliniker.

Hörselscreening ute på arbetsplatser.

Rehabilitering (hjälpmedelsanpassning) både i arbetslivet och för privatpersoner.

Anpassar hörselskydd både privat och i arbetslivet.

Föreläser för  intresseföreningar  och i skolor.


Hörselsnäckan värnar om det personliga mötet och om att göra det bästa möjliga för var och en som vänder sig till oss.

Vi kallar oss därför "Den lilla mottagningen med det stora hjärtat".

Våra kunder kommer från hela Sverige samt övriga delar av Europa såsom Danmark, Italien och Spanien.


Välkomna!

Anna Kennryd
Den lilla mottagningen med det stora hjärtat.Kontakta oss:


Jennygatan 17

271 41 Ystad

Tel: 0411-149 90


info@horselsnackan.se


All kontakt med mottagningen i Helsingborg hänvisas till Ystad8
2
6
4
2